ఎక్సపోజింగ్ లో హీరోయిన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదుగా.. స్లీవ్ లెస్ డ్రస్సులో క్లీవెజ్ షో!