బాబోయ్ శ్రీముఖి.. నడుము అందాలు ఈ రేంజ్ లో చూపిస్తున్నావ్ ఏంటి?