బొద్దుగా తయారైన అనసూయ.. మేకప్ లేని ఫోటోలు షేర్ చేసి షాకిచ్చిందిగా!