ఎడారిలో జాన్వీ కపూర్.. అవన్నీ చూపిస్తూ నెట్టింట్లో రచ్చ రచ్చ!